NORMATIVA

Recollim tota la normativa Europea, Nacional i Autonòmica relacionada amb els nostres objectius. També recopilem tota la informació relacionada amb l'estandardització, homologació i impuls de la Societat de la Informació relacionada amb l'accessibilitat.

Amb el desenvolupament de la societat del benestar, l’accés a béns i serveis s’ha convertit en una exigència irrenunciable. Per aquest motiu, les organitzacions supranacionals, l’Estat Espanyol i els governs autonòmics, en virtut de les seves competències, han elaborat i implementat lleis per garantir els drets dels més grans i de les persones amb discapacitat i les seves famílies, en igualtat de condicions respecte a la resta de ciutadans.

Per una altra banda, en el marc de la Societat de la Informació, han sorgit noves necessitats d’homologació i estandardització, que unifiquin l’oferta de tecnologies d’accessibilitat i la demanda dels col•lectius de discapacitats.

Aquesta secció ofereix informació sobre la normativa i la legislació aplicable a les tecnologies d’accessibilitat i els productes de suport. A més, fa referència a les necessitats d’estandardització i homologació del sector de les tecnologies d’accessibilitat.

  • Patronos de CENTAC: El Corte Inglés, Fund. ONCE, Fund. Vodafone, Telefónica, Tüv Rheinland, CERMI, RPSD, Red. CEAPAT, CRE